Thép Xoắn Hòa Phát Phi D10 – D55 Chuyên Đổ Bê Tông

Liên hệ nhận báo giá

Tiêu chuẩn: Jis G3112-1987 ( Nhật Bản), TCVN 1651-2008 ( Việt Nam), ASTM A6115/A615M-08a ( Hoa Kỳ)